Evenimente

13.08
31.08
2020

Rezultate finale selectie SCI

  https://www.edu.ro/concursuri Rezultate finale_selectie grup tinta etapa a 2 a_SMIS 122607.pdf

  Detalii
  13.07
  14.08
  2020

  ANUNȚ DE IDENTIFICARE ȘI SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ A SPECIALIȘTILOR - ETAPA A 2-A

  • str. G-ral H. Berthelot, nr. 28-30

  https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2020/concursuri/proiect%20ST%2019.06.2020/Anunt%20de%20identificare%20grup-tinta_SMIS%20122607_etapa%20a%202%20a.pdf

  Detalii
  26.05
  2020

  COMUNICAT PRESĂ ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA CORONAVIRUSULUI SARS-COV-2 PE TERITORIUL ROMÂNIEI IMPLICAREA REREZENTANȚILOR GRUPULUI ȚINTĂ DIN CADRUL COMPONENTEI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ Proiect POCU/375/4/22/122607 “CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE”

   Proiectul contribuie la creșterea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin dezvoltarea și pilotarea serviciilor comunitare integrate în 139 de comunități rurale cu tip de marginalizare peste medie și severă. Personalul medical din asistența...

   Detalii
   13.05
   30.05
   2020
   05.05
   30.05
   2020

   Creating and implementing integrated community services

    The ”Creating and implementing integrated community services” project is implemented by the Ministry of Labour and Social Protection, Ministry of Health and Ministry of Education and Research in Romania. It is and ESF financed project and is implemen...

    Detalii
    27.04
    30.05
    2020

    Rezultatul final al selecției expertului județean Dâmbovița în cadrul Activității 4

     https://www.edu.ro/sites/default/files/_fișiere/Minister/2020/concursuri/altele/Rezultate%20%20finale%20_%20selectie%20experti%20judeteni%20_A4.1_%20SMIS%20122607_%20etapa%201.pdf

     Detalii
     27.04
     30.05
     2020

     Situatie centralizata a activitatii on-line la nivelul CJRAE/CMBRAE (consilierilor scolari) la nivel national 2

      https://www.edu.ro/sites/default/files/_fișiere/Minister/2020/concursuri/altele/05.02.Rezultatul%20evaluarii%20activitatii%20profesionale%20conform%20dosarelor%20aplicantilor%20pentru%20grupul%20tinta_SMIS%20122607.pdf https://www.edu.ro/sites/defa...

      Detalii
      02.03
      30.05
      2020

      Situatie centralizata a activitatii on-line la nivelul CJRAE/CMBRAE (consilierilor scolari) la nivel national

       Materialul reprezintă o sinteză a activităților desfășurate în cadrul centrelor județene/ Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/ CMBRAE), la distanță, în contextul suspendării cursurilor față în față, în perioada...

       Detalii
       01.03
       31.03
       2020

       VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE APROBAT, Ordonator de credite pentru concursul de selecție a 2

        https://www.edu.ro/sites/default/files/_fișiere/Minister/2020/concursuri/altele/Rezultatul%20verificarii%20eligibilitatii%20administrative_expert%20judetean%20Dambovita_SCI_SMIS122607.docx.pdf

        Detalii
        20.02
        2020

        Conferința de promovare a proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”

        • Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, București

        Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în calitate de beneficiar, a organizat în data de 20.02.2020 conferința de promovare a proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale...

        Detalii
        19.11
        31.12
        2019

        Informații & rezultate referitoare la concursul organizat în cadrul proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” (în afara organigramei)

        • Strada Avrig 72-74, București

        https://www.edu.ro/informații-rezultate-referitoare-la-concursul-organizat-în-cadrul-proiectului-„crearea-și Descarcare documente: Rezultate evaluare dosare - etapa a II-a Rezultat contestație eligibilitate administrativă

        Detalii
        29.10
        11.11
        2019

        Anunț de recrutare și selecție a specialiștilor (Asistent medical comunitar/Mediator sanitar) – Grup țintă pe componenta de asistență medicală comunitară - Echipa Comunitară Integrată

        • Strada Avrig 72-74, București

        Dosarele de inscriere In vederea recrutarii si selectiei specialistilor - asistent medical comunitar si mediator sanitar - grup tinta, care vor face parte din echipa comunitara integrata, in cadrul Proiectului CREAREA SI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COM...

        Detalii
        28.10
        01.11
        2019

        Anunț selecție experți județeni în cadrul proiectului POCU „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterera sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 2014+122607

        • Str. Spiru Haret, Nr. 10

        Pentru detalii, accesati linkul: https://www.edu.ro/sites/default/files/Anunt%20selectie%2040%20de%20experti%20judeteni%20SMIS%20122607.pdf

        Detalii
        21.10
        08.11
        2019

        Anunț privind organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU ”Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterera sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 2014+122607

        • Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, sector 1, București

        Pentru detalii, accesati linkul: https://www.edu.ro/anun%C8%9B-privind-organizarea-selec%C8%9Biei-pentru-ocuparea-unor-posturi-de-exper%C8%9Bi-%C3%AEn-cadrul-proiectului-0 Descarcare documente: Anunt_selectie_experti_externi.doc Anexa1-_cere...

        Detalii
        20.09
        2019

        Anunt de recrutare si selectie a specialistilor (asistent medical comunitar/mediator sanitar)

        • Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, sector 1, București

        Dosarele de inscriere In vederea recrutarii si selectiei specialistilor - asistent medical comunitar si mediator sanitar - grup tinta, care vor face parte din echipa comunitara integrata, In cadrul Proiectului CREAREA ~I IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COM...

        Detalii
        02.07
        08.07
        2019

        Concurs de recrutare în vederea ocupării a 40 de posturi de experți județeni servicii sociale - asistenți sociali (COD COR 263501)

        • Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, sector 1, București

        Ministerul Muncii și Justiției Sociale organizează concurs de recrutare în vederea ocupării a 40 de posturi de experți județeni servicii sociale - asistenți sociali (COD COR 263501), în județele: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Brașov, Bistrița-Nă...

        Detalii